Uusi ilmastosopimus tuo Suomelle mahdollisuuksia

kimmotiilikainen_SakariPiippo_mv

Kimmo Tiilikainen

Maatalous- ja ympäristöministeri

Joulukuussa maailman huomio kohdistuu Pariisiin. Meillä on historiallinen mahdollisuus solmia ensimmäistä kertaa aidosti globaali ilmastosopimus, johon osallistuisivat kaikki maailman maat. Pariisin on oltava käännekohta, joka kiihdyttää jo käynnissä olevaa, mutta auttamatta liian hidasta muutosta kohti vähähiilistä maailmaa.

Kattava ilmastosopimus avaisi myös Suomelle merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Se tasoittaisi yritysten pelikenttää, vähentäisi hiilivuotoa – ja ennen muuta tukisi kotimaista biotaloutta ja toisi kasvavalle cleantech-sektorillemme valtavat, globaalit markkinat.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi saavuttaa EU:n 2020-ilmastotavoitteet etupainotteisesti jo tämän vaalikauden aikana, eli vuoteen 2019 mennessä. Töitä tehdään hartiavoimin, ratkaisumme on kotimainen uusiutuva energia. Kun uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy, myös energiaomavaraisuus ja –turvallisuus kasvaa. Olemme myös asettaneet tavoitteeksi, että Suomi on vuoteen 2025 mennessä bio- ja kiertotalouden sekä puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä. Kestävien ratkaisujen kehittämisellä ja käyttöönotolla edistämme myös ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tällä hetkellä maiden lupaamat päästövähennykset eivät ole riittävän kunnianhimoisia, jotta olisimme sovitulla kahden asteen polulla.

Millaisen lopputuloksen Suomi Pariisista haluaa? Perimmäinen päämäärä on hillitä maapallon lämpenemistä siten, ettei keskilämpötila nouse yli kahta astetta. Tästä tavoitteesta kansainvälisissä neuvotteluissa on sovittu vuonna 2010. Jotta tavoitteessa voidaan pysyä, päästöt on saatava nopeasti laskuun. Pariisin sopimuksen on oltava kattava eli osallistumisen laajaa. Suurimpien päästäjien on oltava mukana sopimuksessa.

Tällä hetkellä maiden lupaamat päästövähennykset eivät ole riittävän kunnianhimoisia, jotta olisimme sovitulla kahden asteen polulla. Siksi päästövähennyksiä on kirittävä tulevaisuudessa ja meidän on löydettävä sopu pitkän aikavälin tavoitteesta, jota vasten edistystämme mitataan. Päästövähennysten lisäksi sopimuksen tulisi auttaa erityisesti haavoittuvimpien maiden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Rikkailla mailla on globaali vastuu näyttää suuntaa päästöjen vähentämisessä ja auttaa heitä, joilla ei ole itsellään siihen mahdollisuuksia.

On ollut hienoa huomata, miten laajalti yhteiskunta on jo tämän muutoksen takana. Yritykset ja kaupungit tekevät omia sitoumuksiaan ja toimiaan. Myös sijoittajat ovat alkaneet suunnata katseensa kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Tämä on tärkeää, sillä globaalit investoinnit puhtaaseen energiaan pitäisi nelinkertaistaa ja trooppinen metsäkato ja metsien heikkeneminen pysäyttää.

Suomalaisten kannattaa tehdä töitä ilmastosopimuksen puolesta. Se on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä ja työllisyydenkin näkövinkkelistä hyödyllistä.

Tilaa uutiskirje

Saat uusimman Klimaatin sähköpostitse sen ilmestyttyä.