Tekstiilikierrosta liiketoimintaa digitalisaation avulla

Digitalisaatio ja tekoäly ovat nousseet kuumiksi aiheiksi niin ihmisen arkipäivän kehittäjänä kuin teollisuuden uudistajanakin. Seuraava vaihe on biotalouden digitalisaatio. Sitä varten tarvitaan kuitenkin uutta liiketoimintaa ja ekosysteemejä, joita rakennetaan Suomessa VTT:n ja Tekesin vetämänä.

Facebooktwitter

TEKSTI: Milka Lahnalammi-Vesivalo ja Sanna Nuutila

KUVA: VTT

VTT Bioruukki

VTT:n, Tekesin ja yritysten yhteisen Telaketju-hankkeen tehtävänä on luoda yritysten ja muiden toimijoiden muodostama ekosysteemi, joka nostaa tekstiilikiertotalouden Suomessa aivan uudelle tasolle ja kehittää siitä kannattavaa liiketoimintaa.

"Jos haluamme poistotekstiilit teolliseen uusiokäyttöön, on järjestettävä oma keräyksensä. Se ei tapahdu, jollei materiaalille ole hyödyntäjiä. Tämän muna-kana-ongelman ratkaisemiseksi kehitämme Telaketju-hankkeessa samanaikaisesti tekstiilin keräystä ja lajittelua sekä lajitellun kuitumateriaalin hyödyntämistä", kertoo Tekes-rahoitteisen hankeosuuden vetäjä, VTT:n erikoistutkija Pirjo Heikkilä.

"Tekstiilien kierrätykseen liittyvät ratkaisut ja esimerkiksi siihen liittyvä automaatio tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia pk-yritysten uudelle kansainväliselle liiketoiminnalle. Tämän kokonaisuuden myötä syntyvä ekosysteemi luo verkostoja ja kokeilumahdollisuuksia näille ratkaisuille," kertoo ohjelmapäällikkö Tuula Savola Tekesistä.

Hankkeen aikana syntyy tuotedemoja, joissa kuituja on hyödynnetty monipuolisesti erilaisilla teknologioilla muovikomposiiteissa tai kuitukangastuotteissa. Lisäksi tutkitaan kierrätetyn tekstiilikuidun soveltuvuutta eri käyttökohteisiin.

Tekstiilijätettä syntyy talouksissa ympäri maata ja erityisesti asutuskeskuskissa. VTT mallintaa hankkeen aikana taloudellisesti kannattavimpia ratkaisuja prosessointipisteiden sijoittamista ja kuljetusreittien suunnittelua varten.

Telaketju yhdistää toimijat

Telaketju on erilaisia toimijoita ja rahoittajia yhdistävä hankekokonaisuus. Rahoittajia ovat Tekesin lisäksi ympäristöministeriö sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja tutkimusorganisaatiot. Hankkeen aikana yritykset kehittävät omaa liiketoimintaansa joko materiaalikierrätyksen, -teknologian tai palveluliiketoiminnan kehittämisen avulla.

"Yhteistyöverkoston kasvattaminen ja materiaaleista kiinnostuneiden yritysten löytäminen on ensimmäisiä tehtäviämme. Haluamme luoda keinot hankkia mahdollisimman monipuolista materiaalia teollisuuden käyttöön", kertoo Heikkilä.

 

"Tämän kokonaisuuden myötä syntyvä ekosysteemi luo verkostoja ja kokeilumahdollisuuksia uusille ratkaisuille."

VTT:n koordinoima Tekes-hankeosuus koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukevista julkisesta tutkimushankkeesta, jossa mukana VTT:n lisäksi Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut. Tekes-hankeosuuden kokonaisbudjetti vuosille 2017-2018 on noin 2,32 miljoonaa euroa, josta tutkimusosapuolien osuus on noin puolet.

Tekesin yrityksille suunnatun merkittävän tuen lisäksi hanke on saanut rahoitusta myös ympäristöministeriöltä. Ministeriö rahoittaa Lounais-Suomen Jätehuollon koordinoimaa projektia, jossa on mukana kunnallisen jätehuollon, tekstiilien kierrätyksen ja hyväntekeväisyyssektorin toimijoita.

Kaikkiaan Telaketju-hankkeen kokonaisbudjetti yltää 2,5 miljoonaan euroon.

Siemens ja VTT kehittämään digitaalista metsäteollisuutta

Telaketju-hankkeessa käytettävät laitteistot sijoittuvat Bioruukkiin, joka on VTT:n viime aikojen suurin panostus biotalouden kehittämiseen. Bioruukki-pilotointikeskusta modernisoidaan myös Siemensin ja VTT:n Digital Fiber -yhteistyössä, jossa muodostetaan menestyvä teollisuusekosysteemi. Ekosysteemiin kutsutaan mukaan metsäyhtiöitä sekä prosessiosaajia, kuten konsulttiyhtiöitä, startupeja sekä OEM-teollisuusyrityksiä.

- Kehitämme Bioruukista maailman eturivin bio- ja kiertotalouden kehitysympäristöä. Haluamme siitä kehittyvän myös eturivin IoT:tä ja muuta modernia tietotekniikkaa, kuten simulointia, optimointia ja data-analytiikkaa, hyödyntävän ympäristön. Yksi tärkeimmistä visioistamme on uudistaa teollisuutta tietotekniikan avulla, sanoo VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.

Tilaa uutiskirje

Saat uusimman Klimaatin sähköpostitse sen ilmestyttyä.